~  nejbližší akce        ~  moje nabídka        ~  úvod       ~   nenásilná komunikace

     

                                 

Ivana Horáková

 
Vytvářím prostor pro porozumění, přítomnost a transformaci.
Nabízím kurzy, konzultace, empatii a mediaci pro veřejnost a organizace. 
Pracuji s páry, kterým nabízím online mediaci a tréning nenásilné komunikace.
Proces nenásilné komunikace je pro mě zkoumáním toho, co je v nás živé, co je upřímnost
a jak se lépe napojit na pocity a potřeby jak u sebe, tak u druhého. 
 
Jsem autorizovanou trenérkou nenásilné komunikace a od r. 2018 vedu výcvik Mediace pro život
Svou práci ráda kombinuju s moudrostí našeho těla - uplatňuji poznatky o nervovém systému podle
Somatic Experiencing® (jsem praktikantkou SE). Podobně pracuji i v mediaci s páry. 
Využívám také své zkušenosti s focusingem, meditací a energetickým systémem těla.
Vystudovala jsem Sociální a kulturní ekologii na Karlově univerzitě v Praze. 
 Nyní nejvíc empatie uplatňuji se svou tříletou dcerou Gaiou. 
 
...
 
 
"S Ivanou se znám od svého prvního semináře nenásilné komunikace.
Od začátku přispěla k mému porozumění Nenásilné komunikaci zcela zralým a praktickým způsobem.
Znal jsem knížky, ale teprve s její pomocí jsem získal zážitek praxe. Během našich setkání
mě vždy vedla k tomu, abych byl přítomný, ve spojení se sebou a abych byl v kontaktu
se svým srdcem. Cením si tyto chvíle a jsem ji vděčný za momenty, kdy v životě používám
nenásilnou komunikaci, která téměř vždy dělá můj život krásnějším."    
Tomáš Hudec, Praha
 
 

"Když se naše manželství rozpadalo, hledal jsem podporu široko daleko. Ivana byla jediným člověkem zvenčí,

kterého moje žena byla ochotná přijmout. Tehdy se již rozhodla z manželství odejít a bylo pro ni důležité pracovat s někým,

kdo by uměl být naprosto neutrální. S někým, kdo by do toho nevnášel vlastní agendu. Ivana pro nás držela prostor a vedla nás procesem, kdy jsme vyjadřovali své pocity. Hodněkrát jsem žasl nad tím, jaké různé techniky (NVC, atd.) a slova Ivana dokáže využít,

aby mojí manželce a mně pomohla pojmenovat to, co jsme si přáli vyjádřit, a vzájemně si tak lépe porozumět." 

Ming, Singapur

 

“Ivana nám nesmírně pomohla. Bez ní bychom se rozeli nebo dále dlali stejné komunikaní chyby s novmi partnei. Nauila nás, jak se zbavit “patnch” komunikaních návyk, jako je napíklad obviování, hledání chyb ve druhém nebo dohadování se o tom, kdo má pravdu, když se hádáme. S partnerem jsme sklouzávali do hádek kvli malikostem a vdli jsme, e nco prostě dláme patn. Je opravdu s podivem e to, jak spolu komunikovat, nás nikdy NIKDO neuil.

Ale pak jsme nali Ivanu a nyní ji dluíme náš vztah. Nauí vás jak naslouchat, jak komunikovat empaticky, jak slyet za slova druhého a jak reagovat na kritiku. Tato metoda nám nejene pomohla lépe komunikovat navzájem, ale i s naimi studentami jógy. Nyní jsme tuto metodu zavedli i do naeho vcviku pro instruktory jógy, protoe komunikace je podle nás velmi dleitá. Tuto metodu můžete pouívat ve svém kadodenním ivotě s páteli, rodinou, éfem, kolegy v práci, skrátka s kmkoli. Má to velkou sílu a Ivana vás to nauí krok za krokem. Ivanu doporuujeme na 100%, protoe vás podpoí novmi dovednostmi, technikami a svěžím pístupem ke komunikaci.”

Joanna Vladescu a Martin Sittek, www.alphayogaschool.com

 
 
"Ivanin seminář nenásilné komunikace změnil můj pohled na mne a jiné lidi.
Uvědomil jsem si, že můžu objevit pocity a potřeby druhých lidí a pochopit je.
A také můžu objevovat svoje vlastní pocity a potřeby. To je pro mne užitečné pro komunikaci
s kolegy v práci. Dokážu je pochopit lépe než předtím a mohu si vybrat jak odpovím nebo zareaguju."    
David Hauerland, Jeseník
 
 

"Ivanu jsme oslovili na základě doporučení v okamžiku, kdy jsme krátce po narození prvního dítěte měli dojem,

že se na ničem neshodneme a cokoliv, co partner udělá, nám působí další a další fatální zranění. Dala nám takovou

emoční první pomoc, to, po čem jsme oba bažili, ale nedokázali si to dát navzájem. Naslouchala nám, 

dávala empatii, šla příkladem a my se učili zpola nápodobou, zpola na vědomé úrovni, až jsme se nasytili natolik,

že jsme byli schopni zase společné řeči. Díky ní jsme uhasili nejakutnější konflikty a byli schopní oživit lásku,

která nám spolu s hádkami tak rychle protekla mezi prsty, a která nás teď doprovází,

když hledáme způsoby, jak se dorozumívat dál. Děkujeme!"

Věrka a Petr, Praha

 
 
"Ivana nejen díky nenásilné komunikaci přistupuje k druhým lidem s láskyplným přijetím bez hodnocení a obviňování.
Ráda vytváří prostor pro sebe sama a pro lidi kolem sebe, který zahrnuje svým bezpečným vkladem, důvěrou a ochranou.
Je schopná akceptovat jakékoliv stránky u druhé osoby a nabízet svoji přítomnost a přijetí.
Kromě toho miluje své tělo, tanec a svoji ženskost."    
Lenka Bartošová, Brno
 
 
"Při rozhovorech jsme se s partnerkou od sebe navzájem dozvěděli pocity a názory z takové hloubky, kam bychom
se sami v nemoderovaném rozhovoru zatím dostat neuměli. Velmi nás to sblížilo a obdobné situace
pro nás budou v budoucnu jistě snazší a méně konfliktní. V přítomnosti je pro mě důležitý ten pocit kontaktu
a souladu s partnerkou, že si rozumíme zase o kousek víc, místo toho, abychom zůstávali odcizení.
Ivana mi vždy plně odpověděla na všechny mé otázky, což ve mně navodilo klid a důvěru, že si nenásilnou komunikaci
zvládnu osvojit. Asi největším přínosem pro mě osobně je poslouchat Ivanu, jak během tréninku mluví s někým třetím.
Pocitově v duchu sledovat odlišnost, jak bych v dané situaci „reagoval“ v rozhovoru já,
a jaké možnosti může v duchu nenásilné komunikace ve stejné chvíli využít Ivana.
To mi umožňuje vnímat, pozorovat, jak ke kontaktu dochází, a jak empatii rozvíjet."    
Marek Černý, Jihlava
 
 
"Když jsme pracovali se záležitostmi týkajícími se mé minulosti, učinil jsem velký posun.
Již třicet let žiju mimo Českou republiku a potřeboval jsem věci zpracovat s pomocí člověka, který mluví česky.
Návrat k mé původní řeči mi pomohl s bolestí, která měla kořeny v době dospívání.
Ivana byla v tomto procesu velmi trpělivá a podporující."    
Petr Macel, Kanada
 
 
"Prísť medzi ľudí, ktorých vidím prvý krát v živote a otvoriť sa, presadiť sa, ukázať svoje JA - to je poriadna výzva.
Ivanin koncept kurzu ale aj jej neuveritelna empatia umožnili, aby sme so svojimi obmedzeniami pracovali nenásilne,
citlivo spoznávali seba a postupovali vpred krok za krokom. Vďaka svojej vnímavosti nás viedla kurzoma nastavovala prácu
 a cvičenia podľa momentálnej potreby a stavu skupiny. Vďaka kurzu som pozornejší na svoje správanie, vnútorné reakcie
 a vnútorné nastavenie/odhodlanie vo vzťahu JA a vonkajší svet/okolie."
  

Martin, Bratislava

 

 

Kontakt   ~  Mgr.  Ivana Horáková    ~   ivana@ivanahorakova.com     ~   +420 776 375 387