~  nejbližší akce        ~  moje nabídka        ~  úvod       ~   nenásilná komunikace

     

                                 

 

Ivana Horáková

 

 
Vytvářím prostor pro praxi vcítění, přítomnost a transformaci.
Jsem autorizovanou trenérkou nenásilné komunikace a vedu výcvik Mediace pro život.
Nabízím kurzy, konzultace, empatii a mediaci pro veřejnost a organizace.
Pracuji s páry, kterým nabízím možnosti, které objevuji i ve svých vztazích.
Proces nenásilné komunikace je pro mě zkoumáním toho, co je v nás živé,
co je upřímnost a jak se napojit na pocity a potřeby jak u sebe, tak u druhého.
Toto umění kombinuju s vědomím těla a jeho moudrosti. Uplatňuji poznatky o nervovém systému,
 na základě výcviku Somatic Experiencing, kterým procházím. Podobně pracuji i v mediaci s páry. 
Využívám také své zkušenosti s focusingem, meditací, práci s energetickým systémem těla
a kontaktní improvizací. Momentálně nabízím své služby online.
 
...
 
"S Ivanou se znám od svého prvního semináře nenásilné komunikace.
Od začátku přispěla k mému porozumění Nenásilné komunikaci zcela zralým a praktickým způsobem.
Znal jsem knížky, ale teprve s její pomocí jsem získal zážitek praxe. Během našich setkání
mě vždy vedla k tomu, abych byl přítomný, ve spojení se sebou a abych byl v kontaktu
se svým srdcem. Cením si tyto chvíle a jsem ji vděčný za momenty, kdy v životě používám
nenásilnou komunikaci, která téměř vždy dělá můj život krásnějším."    
Tomáš Hudec, Praha
 
"Ivanin seminář nenásilné komunikace změnil můj pohled na mne a jiné lidi.
Uvědomil jsem si, že můžu objevit pocity a potřeby druhých lidí a pochopit je.
A také můžu objevovat svoje vlastní pocity a potřeby. To je pro mne užitečné pro komunikaci
s kolegy v práci. Dokážu je pochopit lépe než předtím a mohu si vybrat jak odpovím nebo zareaguju."    
David Hauerland, Jeseník
 
"Zkušenost ze semináře mi pomohla vyjádřit, co v přítomnosti prožívám.
Získal jsem možnost vytvořit s druhým kontakt přes srdce a posílit důvěru k druhé osobě."   
Georg Tretow, Německo
 
"Ivana nejen díky nenásilné komunikaci přistupuje k druhým lidem s láskyplným přijetím bez hodnocení a obviňování.
Ráda vytváří prostor pro sebe sama a pro lidi kolem sebe, který zahrnuje svým bezpečným vkladem, důvěrou a ochranou.
Je schopná akceptovat jakékoliv stránky u druhé osoby a nabízet svoji přítomnost a přijetí.
Kromě toho miluje své tělo, tanec a svoji ženskost."    
Lenka Bartošová, Brno
 
"Při rozhovorech jsme se s partnerkou od sebe navzájem dozvěděli pocity a názory z takové hloubky, kam bychom
se sami v nemoderovaném rozhovoru zatím dostat neuměli. Velmi nás to sblížilo a obdobné situace
pro nás budou v budoucnu jistě snazší a méně konfliktní. V přítomnosti je pro mě důležitý ten pocit kontaktu
a souladu s partnerkou, že si rozumíme zase o kousek víc, místo toho, abychom zůstávali odcizení.
Ivana mi vždy plně odpověděla na všechny mé otázky, což ve mně navodilo klid a důvěru, že si nenásilnou komunikaci
zvládnu osvojit. Asi největším přínosem pro mě osobně je poslouchat Ivanu, jak během tréninku mluví s někým třetím.
Pocitově v duchu sledovat odlišnost, jak bych v dané situaci „reagoval“ v rozhovoru já,
a jaké možnosti může v duchu nenásilné komunikace ve stejné chvíli využít Ivana.
To mi umožňuje vnímat, pozorovat, jak ke kontaktu dochází, a jak empatii rozvíjet."    
Marek Černý, Jihlava

"Když jsme pracovali se záležitostmi týkajícími se mé minulosti, učinil jsem velký posun.
Již třicet let žiju mimo Českou republiku a potřeboval jsem věci zpracovat s pomocí člověka, který mluví česky.
Návrat k mé původní řeči mi pomohl s bolestí, která měla kořeny v době dospívání.
Ivana byla v tomto procesu velmi trpělivá a podporující."    
Petr Macel, Kanada
 
"Prísť medzi ľudí, ktorých vidím prvý krát v živote a otvoriť sa, presadiť sa, ukázať svoje JA - to je poriadna výzva.
Ivanin koncept kurzu ale aj jej neuveritelna empatia umožnili, aby sme so svojimi obmedzeniami pracovali nenásilne,
citlivo spoznávali seba a postupovali vpred krok za krokom. Vďaka svojej vnímavosti nás viedla kurzoma nastavovala prácu
 a cvičenia podľa momentálnej potreby a stavu skupiny. Vďaka kurzu som pozornejší na svoje správanie, vnútorné reakcie
 a vnútorné nastavenie/odhodlanie vo vzťahu JA a vonkajší svet/okolie."
  

Martin, Bratislava

 

 

Kontakt   ~  Mgr.  Ivana Horáková    ~   ivana@gentle-space.org     ~   +420 776 375 387